Ankieta „Wizerunek rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Opolskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu zbadanie opinii mieszkańców Powiatu Opolskiego na temat rodzicielstwa zastępczego. Wyniki badań posłużą do stworzenia kampanii społecznej mającej na celu promocję rodzicielstwa zastępczego. Ankieta jest anonimowa.

https://www.interankiety.pl/f/P0x7qX3Bexternal, opens a new window

Post meta