Wykaz instytucji oferujących pomoc

dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu opolskiego.

 

Lp.

Gmina

Nazwa placówki

Adres

Telefon

1.
Chrząstowice
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice
77/4219220
2.
Dąbrowa
Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl. Powstańców 2
49-120 Dąbrowa
77/4641778
Punkt Konsultacyjny
Zespół Interdyscyplinarny
3.
Dobrzeń Wielki
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Namysłowska 28
46-081 Dobrzeń Wielki
77/4032550
 
Punkt Konsultacyjny
4.
Komprachcice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ks .B. Bilińskiego 2
46-070 Komprachcice
77/4647305
5.
Łubniany
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Opolska 53a
46-024 Łubniany
77/4211958
6.
Murów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wolności 20/1
46-030 Murów
77/4214475
7.
Niemodlin
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin
77/4607945
Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
77/4606313
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin
ul. Bohaterów Pow. Śl. 34
49-100 Niemodlin
77/4606313
8.
Ozimek
Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej
ul. ks. Jana Dzierżona 4b 
46-040 Ozimek
77/4622874
9.
Popielów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Powstańców 12
46-030 Popielów
77/4275710
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
77/4275835
10.
Prószków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Opolska 17
46-060 Prószków
77/4643053
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Konsultacji Psychologicznej
ul. Zawadzkiego 2
46-060 Prószków
77/4643053
Punkt Konsultacji z dzielnicowym przy Ośrodku Kultury i Sportu
ul. Daszyńskiego 6
46-060 Prószków
77/4648062
11.
Tarnów Opolski
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Os. Zakładowe 7
46-050 Tarnów Opolski
77/4003555
12.
Tułowice
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Świerczewskiego 8
49-130 Tułowice
77/4600671
 
Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny
Zespół Interdyscyplinarny
13.
Turawa
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
 
77/4212229
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień Na terenie powiatu opolskiego żadna palcówka nie realizuje programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. oraz Wsparcia Psychologicznego przy Urzędzie Gminy
 
Opole
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
77/4420504

Na terenie powiatu opolskiego żadna palcówka nie realizuje programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.