Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzona jest ogólnopolska kampania medialna pn. „Wybieram przemoc pomoc”.