ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza Państwa na szkolenie pt. „Dziecko z Zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) w szkole”

W dniu 2 czerwca 2017r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 16.00-18.00 odbyło się drugie szkolenie pt. „Dojrzewanie seksualne”,

Sprawozdanie z przebiegu szkolenia nr. 1 pt. „Dojrzewanie seksualne”

 

 

W dniu 12 maja 2017r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 16.00-18.00 odbyło się pierwsze szkolenie pt. „Dojrzewanie seksualne”, zorganizowane w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych.

 

Program Wsparcia dla Rodzin Zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza rodziców zastępczych na cykl szkoleń o tematyce:

 ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza Państwa na szkolenie pt. „Dojrzewanie seksualne”