W dniu 18 października 2017r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 11.00-13.00 odbyło się szkolenie pt. „Uprawnienia osób niepełnosprawnych”,

zorganizowane w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych. Wykład prowadziły Elżbieta Bielecka- Starszy specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Małgorzata Rajczyk- Przewodnicząca Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu.

Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia jak:

1.      Najnowsze zmiany w przepisach dot. osób niepełnosprawnych

2.      Podstawowe prawa osób niepełnosprawnych

3.      Orzecznictwo dla celów poza rentowych, dla celów rentowych

4.      Wybrane świadczenia

5.      Programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

6.      Zadania Powiatu

7.      Transport

8.      Dostępność budynków i dróg publicznych

9.      Opieka zdrowotna

10.    Inne uprawnienia

 

Szkolenie prowadzone było metodą wykładu i dyskusji,  uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe- informator dot. uprawnień osób niepełnosprawnych.

 

Opole, 03.11.2017r.

Sporządziła: Sabina Wróbel-Żmuda- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

Informacja na stronę internetową http://pcpropole.pl/