ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza na szkolenie

„Uprawnienia osób niepełnosprawnych”.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 18.10.2017r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, sala 105.

 

W ramach szkolenia zostaną przedstawione następujące tematy:

1.      najnowsze zmiany w przepisach dot. osób niepełnosprawnych

2.      podstawowe prawa osób niepełnosprawnych

3.      orzecznictwo: dla celów poza rentowych, dla celów rentowych

4.      wybrane świadczenia

5.      programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

6.      zadania Powiatu

7.      transport

8.      dostępność budynków i dróg publicznych

9.      opieka zdrowotna

10.  inne uprawnienia

 

Szkolenie organizowane w ramach Programu wsparcia dla rodzin zastępczych prowadzonego przez tut. Centrum, przy współpracy z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Opolu. Szkolenie poprowadzą Iwona Rejnhardt- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Małgorzata Rajczyk- Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu.

 

Pracownicy PCPR w Opolu zapewnią opiekę nad dziećmi na czas trwania szkolenia.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu bądź informację o nieobecności.

Telefon kontaktowy: 77 44 20 531