Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza Państwa na szkolenie „Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci przewlekle chorych somatycznie oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami rozwojowymi”

Szkolenie odbędzie się w dniu 24.08.2017r. w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 w sali 105.  

              

Tematyka szkolenia:

1.      Wpływ przewlekłej choroby, upośledzenia umysłowego i zaburzeń rozwojowych na proces uczenia się dziecka

2.      Zalecenia dla rodziców zastępczych do pracy w domu- jak motywować do nauki, jakie są optymalne warunki do nauki dla dziecka ze specyficznymi problemami w uczeniu się

3.      Czego rodzice mogą oczekiwać od szkoły w ramach wsparcia w nauczaniu i wychowaniu dziecka ze specyficznymi problemami w uczeniu się

 

Szkolenie organizowane jest w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych prowadzonego przez tut. Centrum. Szkolenie poprowadzą P. Urszula Gamrot- Ciemny-psycholog, doradca zawodowy, Dyrektor  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu  oraz P. Joanna Bukowska- pedagog specjalny z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o skontaktowanie się z Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej Sabiną Wróbel-Żmuda nr. tel. 77 44 20 531.