ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza Państwa na szkolenie pt. „Dziecko z Zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) w szkole”

Szkolenie odbędzie się w dniu 12.07.2017r. w godzinach od 12.00 do 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 w sali 105.

Tematyka szkolenia:

 

  1. Warto wiedzieć: kilka słów i mitów nt. zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

  2. Dziecko z ADHD w domu- jak budować relację, zachęcać do współpracy i uczyć samodzielności.

  3. Zalecenia dla rodziców zastępczych do pracy w domu- jak motywować do nauki, jakie są optymalne warunki do nauki dla dziecka z zaburzeniami koncentracji.

  4. Czego rodzice mogą oczekiwać od szkoły w ramach wsparcia w nauczaniu i wychowaniu dziecka z ADHD.

Szkolenie organizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przy współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Opolu, w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych prowadzonego przez tut. Centrum. Ponadto informujemy, że pracownicy PCPR w Opolu zapewnią opiekę nad dzieckiem na czas trwania szkolenia.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o skontaktowanie się z Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej Sabiną Wróbel nr. tel. 77 44 20 531.