W dniu 18 października 2017r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 11.00-13.00 odbyło się szkolenie pt. „Uprawnienia osób niepełnosprawnych”,

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza na szkolenie

„Uprawnienia osób niepełnosprawnych”.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza Państwa na szkolenie „Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci przewlekle chorych somatycznie oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami rozwojowymi”

W dniu 24 sierpnia 2017r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 16.00-18.30 odbyło się szkolenie pt. „Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci przewlekle chorych somatycznie oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami rozwojowymi.”

 

W dniu 26 czerwca 2017r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 15.00-18.00 odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,