mt_ignore:

 

Każde dziecko ma prawo dorastać w bezpiecznej atmosferze, jednak nie każde ma taką możliwość. Niektórzy rodzice nie potrafią zapewnić swoim dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju. Dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczane są w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla rodzin zastępczych, dotycząca m.in. problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich i osobistych.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka.

 

Opieką koordynatorów objęte są rodziny zastępcze oraz dzieci w nich umieszczone. Głównymi przyczynami umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej są:

  • uzależnienie od alkoholu;
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;